پیش دبستان سروش تنکابن

Linkedin Google

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی 97-96

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی 97-96

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی 97-96

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی 97-96

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی 97-96

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی 97-96

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی 97-96

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد حسین وحیدی

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

بازدید نوآموزان از گلخانه

آخرین

اخبار

کارگاههای دانش افزایی معلمان سروش

تجلیل از استاد وحیدی

مراسم بزرگداشت هفتادوپنجمین سال تدریس استاد وحیدی

آغاز پیش ثبت نام در سروش

جشن پایان سال تحصیلی97-96

جشن تولد نوآموزان

جشن نوروز

جشن یلدا

بازدید از گلخانه

بازدید از کتابخانه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

بازدید از پیش دبستان و دبستان با نیازهای ویژه

اردوی فصل پاییز وکوچ پرندگان

بازدید از ترمینال مسافربری

بازدید از پارک ترافیکی کودکان به مناسبت هفته نیروی انتظامی


بیانیه ی خط مشی کیفیت مجتمع آموزشی سروش

مجتمع آموزشی سروش در همه ی عرصه های فعالیتش برای تحکیم جایگاه مدرسه به عنوان مدرسه ممتاز کشور ، و پرورش دانش آموزان متعادل رشدیافته در تمام ابعاد انسانی ضمن تعهد به رعایت قوانین و مقررات آموزش و پرورش و ارزش های نظام جمهوری اسلامی، رئوس خط مشی کیفیت خود را به جهت ارتقاء مستمر کیفیت و اثر بخشی خدمات آموزشی وپرورشی برای دستیابی دانش آموازان به سطوح عالی انسانی ، اعلام می دارد:


0

مدال های المپیاد کشوری

0

مدال های المپیاد جهانی

0

رتبه های زیر 1000 کنکور

0

رتبه های زیر 100 کنکور